Simrishamns kommun bröt mot lagen vid köp av bryggor till småbåtshamn

Vid upphandling av pontonbryggor till en småbåtshamn satte Simrishamns kommun konkurrensen ur spel genom att kräva specifika varumärken. Det visar en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen. Kammarrätten i Göteborg gjorde en liknande bedömning.

I förfrågningsunderlaget vid upphandlingen krävde kommunen att bryggorna skulle vara av vissa specifika varumärken. Kontraktsvärdet beräknas till drygt 2 miljoner kronor exklusive moms.

Generellt blir effekten av att vid upphandling begära ett specifikt varumärke att enbart ett eller ibland ett begränsat antal leverantörer kan komma ifråga med ingen eller begränsad konkurrens som följd. Det är också lätt att inse varför nämnda agerande är otillåtet enligt upphandlingslagen.

Per-Arne Sundbom är ledamot i Konkurrenskommissionen, som utrett kommunens lagöverträdelse.

– Kommunens agerande medförde att endast vissa förutbestämda leverantörer kunde vinna upphandlingen. Därmed riskerar berörda bryggor att bli dyra och av sämre kvalitet till nackdel för kommuninvånare och skattebetalare.

Det var därför naturligt att Kammarrätten i Göteborg för en kort tid sedan beslutade att upphandlingen ska göras om då denna inte uppfyllde kravet på icke-diskriminering av leverantörer. Kommunen har gjort en av de allvarligaste överträdelserna av upphandlingsreglerna som kan få liknande effekter som vid otillåten direktupphandling säger Per-Arne Sundbom.

Läs utredning KKO 14-004 här.