CSN snedvrider konkurrensen

Centrala Studiestödsnämnden (CSN) hänvisar sökande av studiemedel för resor till och från studier på utländsk ort att använda en viss enskild resebyrå. Någon möjlighet att vända sig till en annan resebyrå finns inte om resan ska lånefinansieras med studiemedel. Konkurrenskommissionen menar att CSN snedvrider konkurrensen på marknaden för resebyråtjänster.

 Konkurrenskommissionen, som är en privat expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden, har granskat ärendet.

Den som studerar utomlands kan ansöka om ett merkostnadslån för en tur och returresa från Sverige till studielandet. Enligt CSN: s praxis utbetalas merkostnadslånet inte i pengar utan tillhandahålls i form av färdhandlingar. Dessa handlingar går endast att få via den privata resebyrån som CSN rekommenderar.

Konkurrenskommissionen menar att enligt de aktuella författningarna ska ett merkostnadslån betraktas på samma sätt som andra studiemedel och utbetalas kontant. Därför är det tveksamt om den privata resebyråns ensamrätt överensstämmer med gällande lag, menar Konkurrenskommissionen. CSN:s agerande snedvrider konkurrensen på marknaden för resebyråtjänster, avslutar Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2001 054