Länstrafiken i Norrbotten bryter mot lagen

När Länstrafiken i Norrbotten upphandlade transporttjänster utformades förutsättningarna för upphandlingen på ett sådant sätt att den på flera punkter stred mot lagen om offentlig upphandling.

I juni 2001 upphandlade Länstrafiken i Norrbotten transporttjänster med taxiregistrerade personbilar, sjuktransportbilar och specialfordon.

Konkurrenskommissionen, som är en privat expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden, har granskat upphandlingen och är kritisk på ett par punkter.

För det första har Länstrafiken använt sig av en felaktig upphandlingsform för upphandlingen. Dessutom saknas en beskrivning av hur de angivna värderingskriterierna kommer att bedömas. Därmed har inte anbudsgivarna kunnat förutse hur anbudsvärderingen kommer att ske. Sammantaget medför detta att godtycke införts i upphandlingen.

Konkurrenskommissionen menar att Länsarbetsnämnden vid en samlad bedömning har utformat förutsättningarna för upphandlingen på ett sådant sätt att konkurrensen snedvridits. Dessutom strider dessa på flera punkter mot lagen om offentlig upphandling.

 

Läs utredningen här: KKO 2001 052