Helsingborg köpte konsulttjänster direkt, i strid mot lagen.

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkur­rens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Hel­sing­borgs kommun för att ha köpt konsulttjänster för mer än 1,6 mil­joner kronor direkt från ett visst företag, utan föregående annonse­rad upphandling.

När Helsingborgs kommun under 2021 skulle köpa konsulttjänster för sitt strategiska utvecklingsarbete vände man sig direkt till ett privat företag, utan möjlighet för andra konsulter att lämna anbud.

Vid tidpunkten var sådan direktupphandling bara tillåten upp till en värdegräns på 615.313 kronor och i kommunens beslut har värdet angivits till 595.000 kronor. Någon fast övre värde- eller volymgräns angavs dock inte, och fram till september 2022 har kommunen avropat tjänster för drygt 1,6 miljoner kronor på avtalet.

Den som direktupphandlar ett ramavtal är skyldig att i avtalet ange en fast övre värde- eller volymgräns där avtalet upphör att gälla, samt se till att kommande avrop på avtalet håller sig under denna gräns. I detta fall har kommunen avropat tjänster för ungefär en miljon kronor mer än vad som avtalet ursprungligen avsett och som har varit tillåtet lag.

– Det finns därför anledning att rikta kritik mot kommunen, som inte verkar ha ordning på sina upphandlingar och avrop, säger Lennart Göranson, ledamot av Konkurrens­kommis­sionen.

Läs hela utredningen här.