Även anställda drabbas av fåmansbolagsreglerna

När framförallt IT-branschen nu drabbas av konkurser slår fåmansbolagsreglerna hårt mot många företagare som tvingas skatta för vinster de aldrig gjort. Nu menar Skattemyndigheten dessutom att även anställda omfattas av regelverket. 

Pomperipossaeffekten uppstår när någon sålt aktier och fått betalt i andra aktier som sedan fallit i pris. När aktierna sedan säljs eller bolaget går i konkurs utlöses en beskattning i förhållande till aktiernas värde vid det första bytet. Halva vinsten beskattas som löneinkomst mot vilken reaförlusten (kursskillnaden från köptillfället till försäljningen/konkursen) inte kan kvittas. Ett stort antal svenska företagare och också anställda tvingas nu betala hundratusentals kronor i skatt på vinster de aldrig gjort. Det är orimligt, menar Företagarombudsmannen.

Inte nog med att företagare drabbas av fåmansbolagsreglerna. Skattemyndigheten bedömer att även anställda ska omfattas av reglerna för fåmansbolag. Det har bland annat drabbat Patrick Morsing. Skattemyndigheten har granskat Morsings deklaration och bedömer att ett aktieinnehav på 0,3 procent i det kunskapsföretag han arbetar vid gör att han omfattas av fåmansbolagsreglerna. Eftersom Morsing betraktas som Fåmansbolagsägare får han inte fullt ut dra av alla de förluster som uppstått när företagets aktiekurs gått ned och nu drabbas han av avsevärda skattepåslag.
Företagarombudsmannen är en privat grupp som inom ramen för Stiftelsen Den Nya Välfärden verkar för ett bättre företagarklimat i Sverige.

– Regeringen har satt målet att Sverige ska ha ett företagarklimat i världsklass, påpekar Företagarombudsmannen. En förutsättning för ett bra företagarklimat är att reglerna är få, enkla och begripliga. Fåmansbolagsreglerna är komplicerade och svåra att förstå. Patrick Morsings exempel visar att de dessutom ger upphov till absurda skatteeffekter, menar Företagarombudsmannen.

I Företagarombudsmannens bedömning deltog Tommy Adamsson, Clas Nordström, Patrik Engellau, Monica Werenfels- Röttorp, Camille Forslund, Nils-Eric Sandberg, Lars I W Jansson, och Edward Waller.

 

Läs utredningen här: FO 2001-24