AB Östgötatrafiken köpte personal­rekry­teringstjänster i strid mot lag

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen kritiseras Östgötatrafiken AB för att ha köpt personalrekryteringstjänster i strid mot upphandlingslagen.

Det landstingsägda bolaget AB Östgötatrafiken har vid minst fem tillfällen under 2013 direktupphandlat personalrekryteringstjänster för cirka 617.000 kronor utan att infordra konkurrerande anbud. Bland annat tecknade bolaget i september 2013 ett kontrakt om rekryteringstjänster från ett privat företag för c:a 280.000 kronor, som nu har förklarats ogiltigt av domstol.

– Eftersom bolaget är landstingsägt måste upphandlingslagen följas. Det är anmärkningsvärt att ett så stort företag som Östgötatrafiken inte har ordning på sina upphandlingsrutiner, säger Inger Ridderstrand-Linderoth, ordförande i Konkurrenskommissionen.

Att domstol nu har ogiltigförklarat Östgötatrafikens avtal innebär att bolaget måste vidta erforderliga åtgärder för att återställa förmögenhets­läget som om avtalet aldrig hade funnits.

Om Konkurrensverket väljer att föra talan mot lagöverträdelsen kan bolaget tvingas betala upphandlingsskadeavgift på betydande belopp påpekar Inger Ridderstrand-Linderoth.

Läs utredningen KKO 15-010 här.