Det kommunala bolaget Helsingborgs Hamn AB köper IT-tjänster och varor i strid mot lag

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkur­renskommissionen kritiseras det kommunalt ägda bolaget Helsingborgs Hamn AB för att köpa IT-tjänster och varor i strid mot upphandlingslagen.

Det kommunalt ägda bolaget Helsingborgs Hamn AB kritiseras för att återigen bryta mot upphandlingslagen. Bolaget, som även tidigare kritiserats för liknande lagöverträdelse, har i augusti 2014 tecknat avtal om löpande köp av tjänster från sitt tidigare delägda IT-bolag, InPORT. Avtalet löper tills vidare, utan tidsbegränsning, och kontraktsvärdet beräknas till 11,6 miljoner kronor.

– Ett avtal i denna storleksklass måste enligt lag upphandlas, vilket Helsingborgs Hamn AB inte har gjort. Det förelåg inte heller några omständigheter som gör det möjligt att åberopa undantag för att kringgå upphandlingslagen, säger Lennart Palm, ledamot i Konkurrenskommissionen.

Det kommunala bolaget Helsingborgs Hamn AB har inte genomfört en annonserad upphandling, trots att förutsättningar för ett sådant undantag saknas. Bolaget har därmed brutit mot upphandlingslagen, påpekar Lennart Palm.

Om Konkurrensverket väljer att föra talan i domstol kan bolaget tvingas betala upp­skatt­ningsvis 800 000 kronor i så kallad upphandlingsskadeavgift.

Läs utredningen KKO 15-009 här.