2018 års tidning är här!

Vår tidning speglar vårt arbete för ett bättre företagarklimat och en ny samhällsmodell.
Den kan du läsa som PDF här. 


I årets tidning kan du kan bland annat läsa följande:

Riksdagspartierna svarar på företagarnas viktigaste frågor
Vi har frågat riksdagspartierna om regelbördan, brottsligheten, kompetensbristen och arbetsgivaravgifterna. Vad svarade ditt parti?

Företagarombudsmannens medskick till nästa regering
Företagarombudsmannen vill att arbetsgivaravgifterna ska vara försäkringsmässiga, att asylrätten bör omstöpas och att förmånsbeskattningen av sjukförsäkringar bör avskaffas.

Varför behövs ett utökat ämbetsmannaansvar?
Andreas Norlén, ordförande i konstitutionsutskottet, berättar om bakgrunden till riksdagens tillkännagivande om straffansvar för tjänstemän i offentlig tjänst.

Kolumnister:
Hanif Bali, Malcom Kyeyune, Aron Flam, Rebecca Weidmo Uvell och Lorentz Lyttkens reflekterar över aktuella samhällsproblem i berörande krönikor.

Är yttrandefriheten under attack?
Pär Ström beskriver hur yttrandefriheten beskärs när sociala medier stryper finansieringsmöjligheter och stänger ned konton, ofta efter politiska påtryckningar.

Dessutom: Patrik Engellau skriver om demokratins innebörd, Konkurrenskommissionen granskar kommuners lagöverträdelser, Stefan Hedlund berättar vad valet egentligen handlar om och en revolutionerande kundvalsmodell för sjukvården presenteras.

Trevlig läsning!