1 000 jobb hotas av riksdagsbeslut om passfoton

På onsdag ska riksdagen fatta beslut om polisen själva ska ta alla passbilder från 1 oktober. Bakgrunden är att nya pass ska förses med så kallad biometrisk information, för att öka säkerheten. Regeringens förslag kritiseras nu av Företagarombudsmannen, som på uppdrag av Stiftelsen Den Nya Välfärden verkar för ett bättre företagarklimat. Regeringen har inte redovisat tekniska skäl till varför inte fotoaffärer även i fortsättningen kan ta passbilder. Så sker i andra länder. Varje år tas 800 000 passbilder i Sverige. Omsättningen uppgår till cirka 100 miljoner kronor. Enligt uppgifter från Porträttfotografernas Yrkesorganisation hotar förstatligandet av passfotonäringen upp till 1 000 arbetstillfällen.

– Regeringen framhåller att företagen är viktiga för sysselsättningen. Beslutet att polisen ska ta alla passbilder innebär att fotograferna förlorar intäkter på cirka 100 miljoner kronor. Givetvis kommer många arbetstillfällen att hamna i farozonen. Det är förvånande att en regering som säger sig vilja värna sysselsättningen lägger förslag som går i motsatt riktning, säger Mårten Hyltner, jurist på Företagarombudsmannen.

– Regeringen ska göra konsekvensanalyser av alla sina förslag ur ett småföretagarperspektiv. Någon konsekvensanalys finns inte redovisad i regeringens proposition till riksdagen, överväganden om alternativa lösningar saknas. Genom förslaget om att förstatliga passfotonäringen hotas många mindre fotoaffärer av nedläggning, framförallt i glesbygd där kundunderlaget är litet, säger Mårten Hyltner, jurist på Företagarombudsmannen.

 

Läs utredningen här: FO 2005-002