Billig prisuppgift på avlopp dyr affär för bilverkstad

Roger Broström driver Österby Bil & Maskin AB. I samband med ombyggnation av verkstaden 2004 frågade han kommunen vad det skulle kosta att ansluta sig till det kommunala va-nätet. Kommunen inspekterade verkstaden och gav sedan Roger Broström en prisuppgift på 93 750 kronor. Han beslutade om anslutning. Men när han väl inlett ombyggnationen steg plötsligt priset till 146 981, en ökning med drygt 50 000 kronor eller närmare 60 procent. Kommunen hade angivit minimitaxa för att anslutning till va-nätet. Därtill kom tilläggsavgifter. Företagarombudsmannen, som på uppdrag av Stiftelsen Den Nya Välfärden verkar för ett bättre företagarklimat, riktar nu kritik mot Gotlands kommun. Ombudsmannen menar att kommunens brev varit mycket otydligt formulerat och gett intrycket av att innehålla en exakt prisuppgift. Att kommunen inspekterat fastigheten innan uppgiften lämnades förstärkte det intrycket.

– Att en företagare som frivilligt vill ansluta sig till det kommunala va-nätet får en prisuppgift som är mer än 50 000 kronor för låg visar på brister i företagarklimatet på Gotland. När kommunen lämnar prisuppgifter ska de givetvis vara tydligt formulerade och inte vilseledande framhåller Mårten Hyltner, jurist på Företagarombudsmannen.

– Företagare och andra enskilda har givetvis rätt att förvänta sig att kommunen lämnar korrekt och rättvisande svar på frågor, säger Mårten Hyltner, jurist på Företagarombudsmannen.

 

Läs utredningen här: FO 2005-004