Centern i rätt riktning

Centerpartiet har länge profilerat sig som ett parti för småföretagare. Nu har de kommit med ett välkommet utspel om att sänka smygskatten på arbete, nämligen det som kallas för ”allmän löneavgift”. I förslaget  ” halveras löneskatten upp till en lönesumma på 3,6 miljoner kronor, vilket motsvarar ungefär tolv anställda.”

Den Nya Välfärden har länge förespråkat ett slopande av den allmänna löneavgiften, som utgör ca en tredjedel av arbetsgivaravgifterna men saknar koppling till de sociala försäkringar som arbetsgivaravgifterna syftar till att finansiera.
Läs vidare för att förstå vad handlar det om:

Den allmänna löneavgiften utgör nästan en tredjedel av arbetsgivaravgifterna
Den utgjorde endast 3.13% av bruttolönen år 2004 och utgör idag 9.88%.Detta motsvarar intäkter på långt över 100 miljarder kronor per år till statskassan.

Det är en dold skatt som saknar koppling till försäkringssystemet
Arbetsgivaravgifterna ska finansiera det sociala trygghetssystemet , men intäkterna från den allmänna löneavgiften går inte till dessa ändamål.

Reglerar så att arbetsgivaravgifterna hålls kvar på en hög nivå:
När till exempel sjukförsäkringsavgifterna sjunker höjs den allmänna löneavgiften för att det totala avgiftsuttaget ska kunna hållas oförändrat.

Vårt svar på detta är:

Arbetsgivaravgifterna ska vara försäkringsmässiga
Det är inte rättvist att nästan en tredjedel av arbetsgivaravgifterna går till ändamål som de inte är menade att finansiera.

Slopa den allmänna löneavgiften!
Den Nya Välfärden föreslår att den allmänna löneavgiften slopas för alla Sveriges företag. På så sätt får vi ett sundare och rättvisare företagsklimat!
________________________________________

Adam Rydström
Adam Rydström

adam.rydstrom@dnv.se