Moderaterna behöver ge besked i sjuklönefrågan

Nu har Folkpartiet gett besked i sjuklönefrågan  och ställt sig bakom samma linje som Socialdemokraterna och Centern, nämligen att företagens ansvar för andra sjuklöneveckan bör avskaffas. Beslutet gick emot partistyrelsens linje och innebär att Folkpartiet även ska arbeta för att sjuklöneansvaret ska slopas helt. Den Nya Välfärden välkomnar kursändringen, som speglar ett krav som vi har drivit i åratal.

Det läggs en allt större press på Moderaterna att visa att de minsann också går företagarna till mötes och tänker om i sjukskrivningsfrågan. Tiden fram till valet är kort och företagarna är en väljargrupp som kommer att kräva klara besked.
Förhoppningsvis kommer de komma fram till den enda rimliga slutsatsen: att ansvaret för sjuklön inte ska bäras av företagarna.
________________________________________

Adam Rydström
Adam Rydström

adam.rydstrom@dnv.se