Skärpt dom mot bluffakturor

”Hovrätten över Skåne och Blekinge slår fast att två av de tre åtalade i härvan med blufföretaget Företagslansering Sverige AB är skyldiga till grovt bedrägeri. Under namnet Hittaföretagen drog Företagslansering in 23 miljoner kronor på att ringa upp företagare och hävda att ett tidigare prova på-avtal löpt ut. De som protesterade mot kraven på tiotusentals kronor hotades med inkasso och kronofogden. Den 26-åring som dömdes till ett år och sex månaders fängelse i tingsrätten fälls nu även för utpressning och försök till utpressning i flera fall. Straffet höjs till två år och sex månader i fängelse.”
Detta skriver Driva Eget, som uppmärksammat domen.

Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden har länge uppmärksammat fakturabedrägerier och hoppas att domen blir vägledande och att tingsrätter oftare dömer för både bedrägeri och utpressning.
Tyvärr kommer alldeles för få fall till domstol. Förhoppningen är att fler åklagare än Tord Josefsson väcker åtal. För att göra det behöver även polisen utreda fler fall, gärna med hjälp av andra myndigheter. Eftersom det ofta är kriminella ligor som driver verksamheterna kan ett fåtal fällande domar få en stor påverkan på både fakturabedrägerier och annan kriminell verksamhet.

För företagarna gäller det att under tiden skydda sig så gott man kan. Företagarombudsmannen har skrivit ner tips för företagare som drabbas. Dessutom arbetar Företagarombudsmannen för en förändring av rutinerna för betalningsföreläggande från kronofogden. Syftet är att fakturabedragarna inte ska kunna hota företagare med betalningsanmärkningar ifall de inte betalar. Företagarombudsmannens förslag går ut på att anmälan om betalningsföreläggande från kronofogden rapporteras till UC först när företagarens sammanlagda betalningsanmärkningar överstiger ett halvt basbelopp. Mål som överstiger ett halvt basbelopp kan nämligen tvinga den förlorande parten att betala rättegångskostnaderna, vilket antagligen skulle avskräcka många fakturabedragare.
________________________________________

Adam Rydström
Adam Rydström

adam.rydstrom@dnv.se