Blandat bokslut för utanförskapet

Dagens Nyheter redogör idag för Alliansregeringens arbete mot utanförskap. Efter åtta år vid makten har man lyckats sänka andelen förtidspensionärer med 35 procent, vilket ger en indikation på att den förra Socialdemokratiska regeringen använde förtidspensionering för att snygga till arbetslöshetssiffrorna. Antalet långtidssjukskrivningar har minskat med 34 procent under samma period – även det en framgång.
Så långt har regeringens löfte om att bekämpa utanförskapet uppfyllts.

Det som kastar en skugga över regeringstiden är antalet långtidsarbetslösa, som ökat med uppseendeväckande 61 procent under åtta år.
Att trots enorma satsningar på arbetsmarknadsprogram och en mängd lönesubventioner inte lyckas snygga till statistiken får anses som ett misslyckande.
Enligt artikeln så har sammansättningen av arbetslösheten förändrats, med mer utsatta grupper och en alltmer krävande arbetsmarknad. Oavsett vilken regering som bildas efter valet i september så kommer matchningsproblematiken på arbetsmarknaden att fortsatt vara ett huvudbry för nästa arbetsmarknadsminister. För mycket tyder på att trenden kommer att hålla i sig…

Socialdemokraterna har å sin sida skrivit en rapport, som de uppmärksammar på DN Debatt idag. De påstår att Sverige har Sverige har högst ungdomsarbetslöshet samt störst andel fattiga i Norden.
Tyvärr föreslås inga bra förslag på hur man ska komma till rätta med problemen. Istället fokuserar artikeln på luddiga löften om en ”aktiv näringspolitik”, vad det nu betyder. Dessutom får  privatiseringar i välfärden och skattesänkningar en slentrianmässig känga. Som vanligt.

Valrörelsen ser tyvärr ut att bli tom på innehåll. Den som förväntar sig lösningar på samhällsproblemen får nog vänta förgäves…
________________________________________

Adam Rydström
Adam Rydström

adam.rydstrom@dnv.se