HD ger besked om skadestånd

Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden anmälde år 2008 Jordbruksverket till JO för att ha krävt företag på straffavgifter utan stöd i lagen.
Ett antal företag hade tvingats betala miljösanktionsavgifter på mellan 5 000 – 20 000 kronor vardera för att ha sålt juice i metallburkar. Företagarombudsmannen konstaterade i en utredning att juicedrycker ska undantas från straffavgifter, ett undantag som myndigheten inte tog hänsyn till.
Därför anmälde vi Jordbruksverket till JO. 

Efter flera fel begångna av Jordbruksverket och Miljödomstolen har nu Högsta domstolen nyligen givit besked om vad som gäller i fallet beträffande skadestånd. Centrum för rättvisa skrev i Dagens Juridik en kommentar till avgörandet.

”HD konstaterar att en miljösanktionsavgift är att betrakta som ett straff i Europakonventionens mening, vilket medför att de rättssäkerhetsgarantier vid straffrättsliga förfaranden som den enskilde tillerkänns enligt Europakonventionen gäller.”