”Romsons attack mot industrin”

Så valde Dagens Industri att rubriksätta en intervju med miljöpartiets språkrör.
Anledningen är att Miljöpartiet föreslår miljöskatter på 19 miljarder kronor i form av höjd bensinskatt, flygskatt, kärnkraftskatt och lastbilsskatt.
Som om skatterna för energi och transport inte var höga nog…

Åsa Romson menar att höga skatter motiverar företag till innovationer. Det ska löna sig att vara ”klimatsmart” menar hon.
Som många andra politiker anser nämligen Åsa Romson att hon har en bättre kunskap om industrin än industrin själv. Hon har till exempel inte mycket till övers för kärnkraftslobbyisterna i skogsindustrin:
”Det är klart  att man måste kunna tro att näringsstrukturen kan förändras. Jag är inte jätteglad i att svenska värdefulla träråvaror görs till blöjor och näsdukar och att vi exporterar pappersmassa. Jag tycker nog att vi kan klättra i förädlingskedjan.”
”Klättra i förädlingskedjan” innebär att skogsindustrin ska göra transportbränsle av skogsråvaran istället för så triviala saker som blöjor.
Om några dyrköpta lärdomar dragits av etanolsatsningen och pumplagen framgår inte av intervjun…

Vad som är möjligheter och vad som är problem går att diskutera. Men när Miljöpartiet vill skapa problem och sedan kalla det för möjligheter, finns det skäl att vara kritisk. Att förespråka höjda energiskatter och försämrade konkurrensvillkor med motiveringen att ”det lönar sig för dåligt att vara klimatsmart” är ett slag i ansiktet på ett folk som redan idag dignar under ett barockt skattetryck.
________________________________________

Adam Rydström
Adam Rydström

adam.rydstrom@dnv.se