Vill Miljöpartiet förnedras eller förnyas?

Kommande helg går Miljöpartiets kongress av stapeln. Media har i huvudsak fokuserat på valet av ett nytt kvinnligt språkrör. Men valet av språkrör berör i huvudsak de närmast sörjande – nämligen partiets medlemmar. De som inte är medlemmar i partiet borde lyfta blicken och fokusera mer på det där andra, som också ska avhandlas på kongressen – nämligen MP:s politik.

När man går igenom listan på propositioner och motioner till stämman framkommer en intressant bild av ett parti som tar ut svängarna och tänker utanför den berömda boxen.

Högt blandas med lågt. Till de mer intressanta förslagen hör något som motionärerna kallar ”Sverigetjänst” – en möjlighet för den asylsökande att bidra med sin arbetskraft under asylutredningen pågår. Så fort en person placeras i ett asylboende ska aktuella arbetsuppgifter påbörjas. Exempelvis kan personen börja röja skog, renhålla, sköta asylboendet eller hjälpa till vid katastrofer. Arbetet kan pågå fyra timmar per dag och är oavlönat. Motionärerna menar att syftet med Sverigetjänst är att ”de allra flesta flyktingar som kommer till Sverige vill bidra till det svenska samhället som tack för att de får skydd”. Dessutom ska flyktingarna få lära sig svenska på jobbet, inträdet på arbetsmarknaden underlättas och den psykiska ohälsan bland flyktingarna minska.

Partistyrelsen yrkar avslag på motionen, bland annat med motiveringen att asylsökande ska ha arbeten de kan försörja sig på. Här finns det skäl att vara kritisk mot partistyrelsen som avfärdar en idé så lättvindigt. Hade argumentet varit att oavlönade flyktingar riskerar att konkurrera ut privata näringsidkare eller på annat sätt snedvrida konkurrensen hade jag förstått dem. Men att förlita sig på att integrationen ska snabbas på med hjälp av bättre processer för validering eller att det redan idag finns möjlighet att arbeta för asylsökande är bara trams. Partistyrelsen visar härmed att den är just så pass verklighetsfrånvänd som kritikerna länge menat.

Det finns ett par andra ljuspunkter bland motionerna. Flera motioner menar att en grön stad förutsätter en förtätning. Detta kan låta självklart, men i den allmänna debatten kring stadsplanering glöms detta faktum gärna bort. Skönhetsråd och NIMBY:s vill ofta ge sken av att de är för ett resurseffektivt samhälle, men ställer sig i regel på tvären när konkreta förslag läggs på bordet.

En motion handlar om att partiet bör verka för att öka skyddet av bördig jordbruksmark. Där håller partistyrelsen med. Glädjande nog anger partistyrelsen att Sverige behöver öka självförsörjningsgraden när det gäller jordbruksprodukter.

I övrigt är det få motioner som inte svävar i det blå. Många handlar inte helt oväntat om klimat och fred. Exempelvis föreslår en motion införandet av ett Fredsdepartement, som ska arbeta krigsförebyggande – och agera motvikt mot det militärindustriella komplexet. Många motioner och propositioner handlar förstås om att återgå till den migrationspolitik som nästan orsakade en samhällskollaps i höstas.

Efter den senaste tidens förnedrande avslöjanden kan partiets medlemmar således komma att välja förnedringens väg även i fortsättning. För något gehör för en ny migrantkris lär partiet knappast få från de övriga riksdagspartierna. Att bedriva den sortens oppositionspolitik mot sin regeringspartner och riksdagen är dödfött.

Mitt tips till Miljöpartiet är därför att förnya sig. Tryck på frågor som kan attrahera andra än skogsmullarna och we-shall-overcome-väljarna. Frågor som kan ta er över fyraprocentspärren i opinionsundersökningarna . Pusha på företagarfrågorna. Ni vill uppenbarligen sänka arbetsgivaravgifterna för småföretagen, slopa företagarnas sjuklöneansvar och minska regelkrånglet. Dessa förslag bör ni driva i regeringen och basunera ut i media. Det hade signalerat att ni åtminstone har ett halvt öra mot marken och kanske en fot förankrad i verkligheten. Det hade också signalerat att ni tar integrationsutmaningarna på allvar.

För det råder knappast någon tvekan om att Miljöpartiet har ett ansvar i att vi idag har ett stort antal människor i utanförskap. Genom att agera vågmästare har partiet kunnat driva både Alliansen och sossarna i den riktning partiet velat, med konsekvenser vi kommer behöva hantera i årtionden framöver. Därför är det nu hög tid att visa svenska folket att ni inte bara skapar problem utan också har en vilja att rätta till era misstag.

Adam Rydström
Adam Rydström

adam.rydstrom@dnv.se