Hur tänker Moderaterna?

Moderaterna har släppt sin vårmotion som svar på regeringens vårbudgetproposition. Bra förslag varvas med märkliga förslag. Låt oss titta på moderaternas förslag om RUT-avdrag för flytt-tjänster.
Att detta förslag får en framträdande position i budgeten är märkligt av flera skäl.

Till att börja med så har regeringen redan lämnat in förslaget till lagrådet. Flytt-RUT ingick nämligen i migrationsöverenskommelsen mellan Allianspartierna och regeringen i höstas. Att med stor fanfar ändå inkludera förslaget i vårmotionen som en nyhet ter sig märkligt. Ändå har Moderaterna gjort just detta och även betonat förslaget i presskonferenser – som om regeringen motsätter sig.
Det gör den inte.

Antagligen känner Moderaterna att de måste poängtera att de faktiskt kom på idéen med flytt-RUT. Inte minst eftersom finansmarknadsminister Per Bolund starkt avfärdade förslaget innan han blev tvungen att sätta sig vid förhandlingsbordet till följd av migrantströmmen.

Den andra märkligheten är moderaternas besked om vad ett RUT-avdrag för flytt-tjänster kommer att kosta. Till media har siffran 550 miljoner kronor per år angetts. Enligt Moderaterna baseras summan på beräkningar som Finansdepartementet gjort. Partiet tror att detta kommer att generera 1 000 årsarbetskrafter på lång sikt. På ren svenska innebär detta minst 550 000 kronor i subvention per nyanställd.

Det är alldeles för dyrt! För skattebetalarna vore det billigare att låta dessa personer gå på a-kassa eller socialbidrag. Förvisso så börjar människor som får jobb att betala skatt istället för att ta emot bidrag. Nettoeffekten blir bättre när man tar detta i beaktning. Förvisso.

Men man skulle också kunna kontra med att en del av de som kommer att anställas med stor sannolikhet kommer att gå på någon form av anställningsstöd från Arbetsförmedlingen. Förra året citerade Dagens Nyheter arbetsgivarorganisationen Almega angående lönesubventioner i städbranschen – vilket också råkar vara en bransch med RUT-avdrag. Almega menade att minst vartannat nytt jobb delfinansieras med skattepengar. Om samma sak siffror skulle komma att gälla flyttfirmor skulle kostnaden för skattebetalarna bli saftig.

Flytt-RUT är dock inte den dyraste satsningen i moderaternas vårmotion.
Lär känna Förstajobbet-avdraget: ”Förstajobbet-avdraget säkerställer att de som vill – och bör – ta klivet in på arbetsmarknaden och få sitt allra första jobb har tydliga ekonomiska drivkrafter att också göra det.”…. ”Förstajobbet-avdraget innebär ett tillskott på knappt 2 000 kronor om året för en servitör eller ett vårdbiträde, jämfört med skatten i dag. En barnfamilj där föräldrarna är bussförare, barnskötare eller butiksbiträde, kan få cirka 3 500 kronor extra om året att röra sig med.”

Förstajobbet-avdraget är egentligen ett slags jobbskatteavdrag för människor som står utanför arbetsmarknaden. Inget fel i det. Men kostnaden, 9 miljarder kronor för att öka årsarbetskraften med 10 000 personer, kan inte vara rätt. Det innebär nämligen att varje helårsarbete kostar 900 000 kronor! Det är återigen alldeles för dyrt. Om det ska vara så här dyrt att få människor i arbete så är det nog bättre att låta bli…

Adam Rydström
Adam Rydström

adam.rydstrom@dnv.se