Tag Arkiv: Tomelilla

Konkurrenskommissionen anmäler Tomelilla och Simrishamn till EU-kommissionen

Konkurrenskommissionen har anmält bl.a. Tomelilla och Simrishamns kommun till EU-kommissionen, för att de utan upphandling fortsätter att köpa avfallstjänster direkt från sitt delägda bolag SYSAV. Detta strider enligt vad EU-kommissionen tidigare konstaterat mot det unionsrättsliga upphandlingsdirektivet. Högsta förvaltningsdomstolen har också funnit att kommunernas köp strider mot den svenska lagen om offentlig upphandling (LOU). Någon rättelse har emellertid inte skett.

JO granskar kommuners olagliga avtal

JO kommer att granska Konkurrenskommissionens anmälan mot Simrishamn och Tomelilla kommuner för att de struntar i Regeringsrättens dom som säger att kommunerna måste upphandla sin avfallshantering.