Tag Arkiv: Storumans

Storumans miljonavtal för flygtrafik olagligt

Storumans flygplats AB har köpt reguljär flygtrafik mellan Storuman och Stockolm utan att följa bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling, LOU. Avtalet har felaktigt betecknats som en tjänstekoncession, trots att …