Tag Arkiv: remissvar

Remissyttrande på förslaget om ändrade regler i direktupphandling

Konkurrenskommissionen har lämnat in ett remissyttrande till förslaget om en höjd direktupphandlingsgräns. Förslaget syftar till att förenkla upphandlingsreglerna men får tyvärr icke önskvärda effekter på små och medelstora företags möjlighet att delta i den offentliga inköpsverksamheten samt skapar risk för ökad korruption.

Remisser

Den Nya Välfärden lämnar remissvar på frågor vi arbetar med och vill kunna påverka. Nedan finner ni våra remissvar indelade på årtal: __________________________________________________________ Remissvar 2020 Yttrande med anledning av promemorian …