Remissyttrande på förslaget om ändrade regler i direktupphandling

Konkurrenskommissionen har lämnat in ett remissyttrande till förslaget om en höjd direktupphandlingsgräns (S2013/9124/RU). Förslaget syftar till att förenkla upphandlingsreglerna men får tyvärr icke önskvärda effekter på små och medelstora företags möjlighet att delta i den offentliga inköpsverksamheten samt skapar risk för ökad korruption.

Läs remissyttrandet som PDF här.
För att läsa våra tidigare remisser, klicka här.