Tag Arkiv: Primärrätsslig prövning

Konkurrenskommissionens remiss till promemorian Kompletterande bestämmelser om upphandling

Den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen har lämnat in ett remissyttrande till regeringen. Yttrandet gäller regeringens promemoria Kompletterande bestämmelser om upphandling (Fi2015/04904/UR).