Tag Arkiv: Överprövning

Konkurrenskommissionens remiss till promemorian Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar

Den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen har lämnat in ett remissyttrande till regeringen. Yttrandet gäller regeringens promemoria om interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar.