Tag Arkiv: Östersol

Olaglig överlåtelse av fastighet i Gotlands kommun

  Gotlands kommun överlåter fastigheten Östergarn till det privata bolaget Nygarn Utveckling AB utan att kräva vederlag. Detta trots att fastigheten är värderad till tre miljoner kronor. Kommunens agerande har …