Tag Arkiv: osanna fakturor

Kammarrätten dömer ut Skatteverkets bevisning

Kammarrätten har i en prejudicerande dom rivit upp förvaltningsrättens beslut och friat företaget Leasebyggarna i Hälsingland AB från Skatteverkets ogrundade beskyllningar om att ha understött ”osanna fakturor”.

Skatteverket fortsätter pröva lagen

Skatteverket fortsätter att belasta företagare med kostnader, trots att det inte är fastställt i domstol att de har laglig rätt att göra så. I många fall har Skatteverket förlorat ärenden …