Tag Arkiv: KKO 2006-043

Olagliga gatuarbeten för åtta miljoner kronor

Vid exploateringen av Stadsdel Norr har det privata företaget Fältjägaren Fastigheter AB fått ett exploateringsbidrag av Östersunds kommun på 8,2 miljoner kronor för att anlägga gator, gatubelysning etcetera. Kommunen får …