Olagliga gatuarbeten för åtta miljoner kronor

Vid exploateringen av Stadsdel Norr har det privata företaget Fältjägaren Fastigheter AB fått ett exploateringsbidrag av Östersunds kommun på 8,2 miljoner kronor för att anlägga gator, gatubelysning etcetera. Kommunen får nu kritik från Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden. Expertgruppens granskning visar att det, benämningen till trots, inte alls är fråga om något bidrag utan att det är betalning för beställda entreprenadsarbeten. När en kommun köper gatuarbeten för drygt åtta miljoner kräver lagen att det sker genom offentlig upphandling. Nu har kommunen genomfört en otillåten direktupphandling och andra företag har inte givits möjlighet att lämna anbud. Därmed har konkurrensen snedvridits.

Östersunds kommun har inte följt upphandlingslagens tvingande föreskrifter. Kommunen har brustit mot lagens krav på affärsmässighet varvid konkurrensen mellan byggföretagen har snedvridits, framhåller expertgruppen i sin granskning.

Det finns undantag från lagens krav på upphandling i konkurrens. Inget av dessa undantag är tillämpliga i detta fall. Kontraktet på 8,2 miljoner skulle ha upphandlats på den öppna marknaden säger Sigvard Berglöf, ledamot i den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2006-043