Tag Arkiv: KKO 2006-020

Miljonupphandling av gatubelysning olaglig

Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden, kritiserar nu Mönsterås kommun för en upphandling av gatubelysning som genomfördes i våras. Både formella och materiella fel begicks. Kommunen tillämpade …