Tag Arkiv: KKO 2004-01

Östersund planerar upphandlingskontor i strid mot lag

Nu har konkurrenskommissionen slutfört sin utredning av Östersunds planerade upphandlingskontor och konstaterar i ett avgörande att kommunens agerande strider mot kommunallagen. I december 2003 fattade kommunfullmäktige i Östersund beslut om …