Tag Arkiv: KKO 2002-064

Vindeln vill gynna lokala företag i strid mot lagen

Kommunstyrelsens i Vindeln har beslutat att vid upphandlingar ta särskild hänsyn till lokala företag. Men detta strider mot lagen om offentlig upphandling, menar konkurrenskommissionen. Konkurrenskommissionen, som är en privat expertgrupp …