Vindeln vill gynna lokala företag i strid mot lagen

Kommunstyrelsens i Vindeln har beslutat att vid upphandlingar ta särskild hänsyn till lokala företag. Men detta strider mot lagen om offentlig upphandling, menar konkurrenskommissionen.

Konkurrenskommissionen, som är en privat expertgrupp sammankallad av stiftelsen Den Nya Välfärden, har granskat ärendet.

När Vindelns kommun tidigare upphandlat livsmedel till sina stora enheter har detta skett tillsammans med grannkommunerna. Följden är att avtal tecknats med stora leverantörer. När det gäller mindre enheter ute i byarna har kommunen gjort lokala upphandlingar där avtal tecknats med lokala affärer.

Vindelns kommun har nu beslutat att vid upphandlingar av livsmedel föreskriva att särskilda hänsyn kan tas till lokala företag. Beslutet motiveras med att kommunen kan riskera merkostnader om lokala butiker slår igen. Om ett område saknar livsmedelsaffär är kommunen skyldig att ordna hemsändning av dagligvaror.

Konkurrenskommissionen menar att det vid offentlig upphandling inte är möjligt att ta ovidkommen hänsyn. Om kommunen vill förbättra förutsättningarna för de lokala butikerna ute i byarna kan detta istället ske genom att kommunen lämnar stöd enligt kommunallagen, avslutar Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2002-064