Tag Arkiv: KKO 2002-061

Stockholms stad behandlar anbudsgivare olika

Konkurrenskommissionen riktar kritik mot en upphandling av hantverkstjänster som genomförts av Stockholms stad. Vad Staden lagt till grund för sin värdering av inkomna anbud stämmer inte med förfrågningsunderlaget. Därigenom har …