Stockholms stad behandlar anbudsgivare olika

Konkurrenskommissionen riktar kritik mot en upphandling av hantverkstjänster som genomförts av Stockholms stad. Vad Staden lagt till grund för sin värdering av inkomna anbud stämmer inte med förfrågningsunderlaget. Därigenom har Stockholms stad åsidosatt kraven på likabehandling som uppställs i lagen om offentlig upphandling, menar Konkurrenskommissionen.

Stockholms stad upphandlade i maj år 2002 hantverkstjänster, bland annat eltjänster, för tio stadsdelsnämnders räkning. Totalt beräknas upphandlingen att vara värd ca 40 miljoner kronor.

När Stockholms stad värderade de inkomna anbuden vägdes en viss anbudsgivares pris in även för andra tjänster som inte omfattades av upphandlingen. Därmed fick den aktuella anbudsgivaren en lägre rankingplats.

Konkurrenskommissionen, som är en privat expertgrupp sammankallad av stiftelsen Den Nya Välfärden, har granskat ärendet

För det första menar Konkurrenskommissionen att Stockholms stad har valt fel upphandlingsförfarande. Men den invändning som varit mest relevant är att Staden valt att beakta ett snittpris som delvis inkluderar ett annat tjänsteslag än vad i övrigt lagts till grund för anbudsvärderingen.

Lagen om offentlig upphandling förutsätter att alla anbud bedöms utifrån lika grundförutsättningar. Men vad Stockholm stad lagt till grund för värderingen av de inkomna anbuden stämmer inte med vad som i förfrågningsunderlaget angivits som föremål för upphandlingen. Genom förfarandet har Stockholm stad åsidosatt kraven på likabehandling som uppställs i lagen om offentlig upphandling och bakomliggande EGdirektiv, menar Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2002-061