Tag Arkiv: KKO 2002-011

RRVs riktlinjer bryter mot upphandlingsnormer

Riksrevisionsverkets interna regler för direktupphandling strider mot de normer som fastställts av Nämnden för offentlig upphandling. Därmed åsidosätter det statliga verket kraven på affärsmässighet och konkurrens vid myndighetens upphandlingsverksamhet, hävdar …