Tag Arkiv: KKO 2001 086

Landstinget i Uppsala erbjuder fertilitetsbehandling på olagliga grunder

Uppsala akademiska sjukhus (UAS) konkurrerar på olagliga grunder med privata fertilitetskliniker. Därmed snedvrids konkurrensen på marknaden för sådana behandlingar. Dessutom strider marknadsföringen och tillhandahållandet av tjänsterna mot landstingets interna direktiv, …