Tag Arkiv: KKO 2001 068

Bräcke kommun brister i affärsmässighet

Bräcke kommun har betalat ett högre belopp än vad som följer av det vinnande anbudet i en upphandling avseende persontransporttjänster. Detta är en fråga om snedvridande av konkurrensen och bristande …