Bräcke kommun brister i affärsmässighet

Bräcke kommun har betalat ett högre belopp än vad som följer av det vinnande anbudet i en upphandling avseende persontransporttjänster. Detta är en fråga om snedvridande av konkurrensen och bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling, menar Konkurrenskommissionen.

Utbildningsförvaltningen i Gällö rektorsområde i Bräcke kommun har infodrat anbud för extra skolskjutsar.

Konkurrenskommissionen, som är en privat expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden, har granskat ärendet.

Den aktuella upphandlingen har fram till och med beslut om antagande av anbud genomförts enligt upphandlingslagens regler. Attesterade och betalda fakturor visar emellertid att kommunen betalat högre ersättning för utförda tjänster inom avtalets ram än vad som framgår av det vinnande anbudet. Visserligen handlar det om mindre belopp men det väcker ändå principiella frågor när det gäller beställarens uppföljning av avtal med den vinnande anbudsgivaren.

Som beställare ansvarar kommunen för att upphandlade varor eller tjänster levereras enligt avtal med den vinnande anbudsgivaren. Konkurrenskommissionen menar att i det här fallet har Bräcke kommun inte följt gällande avtal vilket gynnar det vinnande taxiföretaget och måste bedömas som en avvikelse från kravet på affärsmässighet i upphandlingsärenden. Bräcke kommun kan inte undgå kritik på denna punkt, avslutar Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2001 068