Tag Arkiv: KKO 2001 04

Örebro läns landsting bryter mot lagenom offentlig upphandling

Landstingsfullmäktige i Örebro har beslutat att utan upphandling uppdra åt det av landstiget delägda bolaget Länstrafiken i Örebro AB att utföra tjänster för planering, upphandling och samordning av sjukresor. Landstingets …