Tag Arkiv: KKO 00- 065 – 00- 066

Kramfors kommun ändrade kraven under pågående upphandling

Kramfors kommun har under pågående upphandling av persontransporttjänster antagit ett anbud som avvikit från förutsättningarna för upphandlingen. Kommunen har också i vissa mindre delar av upphandlingen uppdragit utförandet till ett …