Tag Arkiv: KKO 00- 054-056

Burlövs kommun bryter mot lagen

Burlövs kommun har på ett flertal punkter överträtt de lagar och bestämmelser som bland annat tillkommit för att säkerställa konkurrensen. Den bedömningen gör Konkurrenskommissionen som är en fristående expertgrupp sammankallad …