Tag Arkiv: KKO 00- 044

Jämtlands läns landsting åsidosätter lagen om offentlig upphandling

Jämtlands läns landsting är skyldig att tillämpa lagen om offentlig upphandling. Men vid en avknoppning av företagshälsovårdsförvaltningens verksamhet har landstinget inlett förhandlingar om kommande köp av tjänster av företagshälsovård utan …