Tag Arkiv: granskningsavgift

Oorganiserade arbetstagare tvingas betala facklig verksamhet

Byggfirman JJ Byggservice AB i Norrköping har fyra anställda. Efter hot om blockad har företaget tecknat ett hängavtal med Byggnian. Enligt avtalet ska alla anställda som är organiserade i Byggnian …