Oorganiserade arbetstagare tvingas betala facklig verksamhet

Byggfirman JJ Byggservice AB i Norrköping har fyra anställda. Efter hot om blockad har företaget tecknat ett hängavtal med Byggnian. Enligt avtalet ska alla anställda som är organiserade i Byggnian betala en så kallad granskningsavgift till facket. För den som har en lön på 20 000 kronor i månaden ligger avgiften på 3 600 kronor per år. Även anställda som inte är medlemmar i facket tvingas betala granskningsavgiften. Granskningsavgiften får nu kritik av Företagarombudsmannen, en ideell grupp som på initiativ av Den Nya Välfärden granskar företagarklimatet. 

– Att människor som inte är med i facket ska tvingas betala avgifter till facklig verksamhet är givetvis helt orimligt, säger Monica Werenfels Röttorp, ledamot i Företagarombudsmannen. Den enskilde kan dessutom själv granska sin lön och behöver inte den fackliga granskningstjänsten. Ändå tvingas han årligen betala tusentals kronor till facket.

– Ett bra företagarklimat kräver en arbetsmarknad som präglas av respekt för den enskilda individen. Den respekten saknas i detta fall, hävdar Monica Werenfels Röttorp.

 

Läs utredningen här: FO-2003-024