Tag Arkiv: FO 2001-020

Mellersta Skånes sjukvårdsdistrikt trotsar Länsrätten i Skåne län

Sjukvårdsdistrikt trotsar domstol Utan offentlig upphandling slöt Mellersta Skånes sjukvårdsdistrikt ett avtal om sjukvårdstjänster. Länsrätten i Skåne förordnade att upphandlingen skulle göras om men sjukvårdsdistriktet vägrade. Nu krävs rättsliga möjligheter …