(S) förvånar med nedskärningsförslag

Socialdemokraterna har historiskt sett varit motståndare till nedskärningar i den offentliga sektorn. Därför är gårdagens utspel minst sagt förvånande. Vid en eventuell valseger kommer nämligen Magdalena Andersson att inrätta en expertenhet under finansdepartementet som ska göra omfattande budgetgenomlysningar av de 20 största myndigheterna. Socialdemokraterna hoppas frigöra uppemot 10 miljarder kronor som sedan ska satsas på mindre klasser i skolan och på att införa 90-dagarsgarantin för unga arbetslösa. Vilka tjänstemän som hon tror är överflödiga och går att avskeda framgår inte av utspelet.

Det intressanta är att Magdalena Andersson anser att statlig förvaltning är så pass ineffektiv att det går att spara miljardbelopp genom personalminskningar, IT-satsningar och en billigare lokalkostnader. Men hur kommer facken och de anställda att reagera? Kommer LAS i sin nuvarande utformning möjliggöra avsked av just de personer som utredningen anser överflödiga? Hur kommer socialdemokraternas kärnväljare att se på partiets nya policy? Och hur ska man lyckas flytta myndigheter till billigare lokaler?
Alliansregeringen har ju försökt flytta Diskrimineringsombudsmannen från Torsgatan i Stockholm City till förorten Rinkeby. Och det har gått sisådär…
________________________________________

Adam Rydström
Adam Rydström

adam.rydstrom@dnv.se