Sveriges ekonomiska frihet går upp, men….

Heritage Foundation ger årligen ut rapporten ”Index of Economic Freedom” där frihet mäts inom olika områden.  I år fanns 178 länder med i rankingen. Som vanligt ligger Hong Kong, Singapore, Australien och Schweiz i topp medan diktaturer såsom Zimbabwe och Nordkorea tävlar om jumboplatsen.

Det positiva med årets rapport är att Sverige får högre totalpoäng än någonsin tidigare. Vi går således åt rätt håll. Tyvärr så gäller det inte alla områden som mätts. Sänkt bolagsskatt har höjt faktorn Fiscal Freedom, men Business Freedom, Labor Freedom och Freedom from Corruption har istället sjunkit. Sverige har även halkat ner på världsrankingen eftersom en del länder gjort större framsteg än vi.

Read more about Sweden Economy.
See more from the 2014 Index.

Att sänka skattetrycket, reformera arbetsmarknaden och bekämpa korruption är frågor Den Nya Välfärden arbetat med sedan starten.
Vi kommer att fortsätta trycka på politikerna att ta dessa frågor på allvar. Den ekonomiska friheten och ett gott företagarklimat är de viktigaste verktyg vi har för att skapa incitament för att skapa välstånd.
________________________________________

Adam Rydström
Adam Rydström

adam.rydstrom@dnv.se