Utredning avseende felaktig försäljning av Ängelholm Helsingborg Airport samt olagligt stöd – Örkelljunga kommun

Ängelholm Helsingborg Airport ägs och drivs av Swedavia AB från den 1 april 2010, tidigare Luftfartsverket. Regeringen beslutade i mars 2009 att ett begränsat antal flygplatser i Sverige var av nationellt intresse och överlät åt LFV och sedermera Swedavia att försälja eller lägga ned övriga flygplatser.

Flygplatsen är belägen i Ängelholms kommun och av intresse för Skåne Nordväst. Skåne Nordväst består av de tio kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.  Skåne Nordväst satsar enligt egen uppgift på gränsöverskridande samarbete mellan näringsliv, universitet och offentlig verksamhet.

Region Skåne och Skåne Nordvästkommunerna lämnade år 2001 ett räntefritt lån till dåvarande ägaren av flygplatsen, Luftfartsverket (nu Swedavia) om 15 miljoner kronor för investeringar i bland annat ny terminal. Detta lån övertogs sedermera av Swedavia.

Skåne Nordväst och Swedavia träffade den 3 september 2010 att en principöverenskommelse som innebar att driften på Ängelholm Helsingborg Airport skulle övergå på Skåne Nordväst den 1 april 2011. Syftet med principöverenskommelsen var att vidareförsälja flygplatsen till det regionala näringslivet företrätt av Peab AB.

Formellt sett är det Helsingborgs kommun som köper flygplatsen för 40 miljoner kronor av Swedavia.  Som en del av affären ska Swedavia betala åter 15 miljoner kronor som upplånades 2001 för terminalbygge. Lånet återbetalas till Ängelholms kommun som är formell lånegivare. Därefter avser Helsingborgs stad, Landskrona stad, Båstads, Höganäs, Åstorps, Ängelholms och Örkelljunga kommuner samt Region Skåne att efterskänka respektive underlån till Ängelholms kommun.

 

Läs utredningen här: FO 2010 – 009 Flygplats Örkelljunga