Uddevalla kommun erbjuder massageverksamhet

Uddevalla kommun har beslutat att bedriva massageverksamhet i den kommunala simhallen Walkesborgsbadet. Detta konkurrerar med de privata verksamma företagen i regionen.

Enligt fritidsnämndens beslut erbjuds massageverksamhet i Walkesborgsbadet i kommunal driftsform. Priset är 250 kronor för halvkroppsmassage och 400 kronor för helkroppsmassage.

Konkurrenskommissionen, som är en fristående expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden, har utrett fallet.

När kommunala förvaltningar konkurrerar på allmänna marknader finns det alltid risk för att konkurrensen snedvrids till nackdel för privata företag. Den kommunala verksamheten garanteras alltid ytterst av skattemedel, vilket innebär litet ekonomiskt risktagande jämfört med vad de privata företagen på marknaden tar.

Konkurrenskommissionen menar att det är tveksamt om kommunen överhuvudtaget skall syssla med massageverksamhet. Visserligen utgör massageverksamhet i kommunal och landstingskommunal regi en del av det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret men då omfattas dessa fall av krav på individuell behovsprövning. Därför kan det ifrågasättas om det är en angelägenhet för Uddevalla kommun att i konkurrens med det lokala näringslivet generellt tillhandahålla massagetjänster på den allmänna marknaden.

Frågan om verksamhetens laglighet enligt kommunallagen avgörs ytterst i domstol. Men oberoende av detta bedömer Konkurrenskommissionen att massageverksamheten i Walkesborgsbadet snedvrider konkurrensen för de privata företagen inom liknande verksamheter i regionen.

Badet har dessutom inledningsvis tillämpat rabatterade priser på sina tjänster vilket tyder på att kommunen avser att konkurrera och ta marknadsandelar från sina privata konkurrenter. Sammantaget har Uddevalla kommuns förfarande medfört att konkurrensen på den lokala marknaden för massagetjänster snedvridits, menar Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2001 06