Tvingas företag betala 150 000 kr utan rättslig grund?

Länsstyrelsen i Kronoberg har krävt att Amon AB i Tingsryd ska betala 150 000 kronor i miljösanktionsavgift. Enligt Länsstyrelsen har företaget tagit en rengöringsanläggning i drift utan tillstånd. Men detta är något som länsstyrelsen inte har bevis för. Företagets vd hävdar tvärtom att de endast provat maskinen med vanligt vatten. Företagarombudsmannen har riktat kritik mot länsstyrelsen för dess agerande. Amon AB har nu överklagat beslutet till miljödomstolen i Växjö.

Företagarombudsmannen är en privat expertgrupp som granskar konkreta fall där företagares verksamhet försvåras på grund av orimliga lagar eller myndighetsutövning. Företagarombuds-mannen har i ett avgörande granskat länsstyrelsens behandling av Amon AB.

Amon AB i Tingsryd arbetar med kemiska reningsprocesser med hjälp av avfettningsmedel. När avfettningsmedlen är förbrukad6e betraktas de som farligt avfall. Efter en oanmäld inspektion i februari 2003 krävde länsstyrelsen att Amon AB ska betala 150 000 kronor i miljösanktionsavgift. Länsstyrelsen hävdar att företaget genom provkörning tagit i drift en så kallad vacuumindunstare samt med denna ”renat förbrukade avfettningsbad”, utan tillstånd. Beviset för detta sägs vara en muntlig uppgift ifrån företagets vd. Företagets vd tillbakavisar emellertid länsstyrelsens påstående. Han uppger att företaget endast kört maskinen vid ett tillfälle och då testades maskinen med ofarligt sköljvatten.

– Om förordningen med formuleringen ”driver fabrik, annan inrättning eller annan miljöfarlig verksamhet” avser även testkörning med sköljvatten utan miljöfarliga kemikalier, då är förordningen absurd. Länsstyrelsens beslut är dock korrekt eftersom företaget inte bestridit att testkörning med sköljvatten gjorts. En sådan förordning skulle endast vara till skada, menar Företagarombudsmannen.

– Men om formuleringen ”driver fabrik, annan inrättning eller annan miljöfarlig verksamhet” endast avser hanteringen av miljöfarliga kemikalier, då är förordningen förståelig. Detta är alltså den rimligaste tolkningen. Länsstyrelsens beslut är då godtyckligt och skadligt genom att orsaka företaget stora juristkostnader och tidsspillan, påpekar Företagarombudsmannen.

Efter att Företagarombudsmannen tillskrivit länsstyrelsen i Kronoberg och framfört kritik av beslutet om miljösanktions-avgift, har myndigheten på eget initiativ begärt inhibition av sitt beslut hos miljödomstolen i Växjö.

 

Läs utredningen här: FO 2003-013